Zasady transportu paliw płynnych

tirUczestniczenie w ruchu drogowym zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Podczas podróży mijamy przecież nie tylko samochody osobowe, ale także ciężkie sprzęty przewożące substancje niebezpieczne, takie jak paliwa płynne. Aby tego typu pojazdy nie stanowiły zagrożenia, wprowadzone zostały surowe zasady, które ściśle określają, co jest dozwolone, a co nie. Dlaczego transport paliw płynnych wymaga tak dużego nadzoru? Jakimi sposobami są przewożone tego typu substancje? I co obejmują obowiązujące wytyczne? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł. 

 

Paliwa płynne i ich charakterystyka

Paliwa zaliczamy do ładunków masowych ciekłych i niespożywczych. Ich główne rodzaje to:

 • ropa naftowa, 
 • nafta, 
 • olej opałowy, 
 • benzyna, 
 • ciekły gaz ziemny (LNG. 

Ich przechowywanie i przewożenie wymaga zachowania najwyższych standardów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że są to substancje o charakterze niebezpiecznym. Ich pary tworzą z powietrzem łatwopalne mieszaniny, a przy tym wywierają szkodliwy wpływ na organizmy żywe. 

Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi transportu paliw płynnych jest:

 • ustawa z 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, 
 • ustawa z 31.03.2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, 
 • Umowa ADR z 30.09.1957 r., 
 • rozporządzenie Rady (WE) z 20.12.1995 r. 
 • międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG dotyczący bezpiecznego transportowania ładunków niebezpiecznych drogą morską, będący częścią przepisów Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS). 

Nadzór nad cysternami wykorzystywanymi w transporcie drogowym na terenie Polski sprawuje Transportowy Dozór Techniczny. 

 

Różne środki transportu

Paliwa płynne mogą być transportowane na różne sposoby w zależności od tego, jaki jest ich rodzaj, a także, jaką trasę muszą pokonać.

Jedna z opcji polega na transporcie morskim. Jak się okazuje to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod, przede wszystkim w przypadku ropy naftowej i jej pochodnych. Aby paliwa płynne mogły być przewiezione w sposób bezpieczny, a przy tym efektywny, wykorzystywane są nowoczesne tankowce, zbiornikowce, gazowce i chemikaliowce. Załadunek i przeładunek odbywa się za pomocą systemu ruchomych przewodów, systemu rurociągów i urządzeń pompujących na terminalach morskich ładunków płynnych. Przygotowania wymaga także samo pokonywanie morskich mil. W czasie podróży konieczne jest regularne sprawdzanie czynników, takich jak temperatura paliwa, szczelność kadłuba i stan nadciśnienia gazu ponad cieczą. 

Inna metoda transportu paliw płynnych bazuje na wykorzystaniu kolei, a dokładniej wagonów cysternowych typu Z, wagonów Zas do transportu lekkich produktów przerobu ropy naftowej i czteroosiowych cystern Zaes do przewozu ciężkich produktów ropy naftowej. Oczywiście z uwagi na charakterystykę ładunku wagony te są odpowiednio zabezpieczone i wykonane z najwyższej jakości blachy stalowej. Warto pamiętać, że podczas ich napełniania konieczne jest zastosowanie uziemienia, które chroni skład przed wybuchem.   

Paliwa płynne mogą być transportowane także drogą lotniczą. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznych cystern, których specyfikację podaje wspomniana już umowa ADR.

 

O jakich zasadach należy pamiętać?

Oczywiście transport paliw płynnych jest możliwy także w ruchu drogowym. Zadanie to wymaga jednak szczególnej ostrożności i zastosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. O jakich zasadach należy pamiętać? Przede wszystkim o tym, że załadunek musi odbywać się metodą ciśnieniową, a każde działanie wymaga gruntowanego sprawdzenia jakości i stanu technicznego wszystkich pojazdów. Napełnienie zbiorników musi odbywać się przy zachowaniu wolnej przestrzeni, dzięki której możliwe jest swobodne rozszerzanie się ładunku podczas zmian temperatury. 

Ogromne znaczenie ma także doświadczenie i wiedza kierowcy odpowiedzialnego za dany transport. Musi on posiadać wymagane dokumenty przewozowe, a także potrzebne zezwolenia i świadectwa. Jego przeszkolenie powinno zostać potwierdzone certyfikatami.  

Należy pamiętać także o tym, że:

 • załadunek cysterny jest możliwy zarówno od dołu jak i od góry,
 • ogromne znaczenie ma odpowiednie oznakowanie, także wtedy, gdy cysterna jest pusta, ale nieoczyszczona,
 • wszystkie pojazdy muszą mieć ważne badania techniczne,
 • w pojazdach musi być wymagane wyposażenie m.in. dwie gaśnice proszkowe, 
 • cysterna nie może być załadowana całkowicie,
 • pojazdy nie mogą wykazywać wad, takich jak wycieki, pęknięcia, czy braki w wyposażeniu, 
 • na zewnętrznej powierzchni cysterny nie mogą znajdować się pozostałości paliw,
 • oczyszczenie pojazdu należy do zadań odbiorcy. 

 

Nasza oferta

Jeśli szukasz firmy, która w profesjonalny sposób zajmuje się przewozem paliw płynnych, sprawdź naszą ofertę. Już od lat realizujemy dostawy paliw własnym transportem, jednocześnie współpracując z wysokiej klasy podmiotami zewnętrznymi z branży. Paliwa dostarczamy z baz paliwowych PKN Orlen, Lotos, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych oraz Tanquid Radzionków. Dysponujemy autocysterną o pojemności 17 m³ i przyczepą o pojemności 17 m³. Nasza oferta obejmuje także wstawianie dokumentu z bazy pobrania paliwa, czyli dowodu wydania i certyfikatu jakości. Już dziś sprawdź, jak może przebiegać nasza współpraca!