Na czym polega pogłębianie rowów melioracyjnych?

Prowadzenie robót ziemnych najczęściej kojarzy się z procesem przygotowywania inwestycji budowlanych, gdy potrzebne jest wykonanie fundamentów, a także rozprowadzaniem rozmaitej infrastruktury przesyłowej – wodociągów, kanalizacji czy gazociągów. Prace tego rodzaju są też konieczne choćby przy powstawaniu nowych dróg. Usługi ziemne kompleksowe okażą się jednak nieodzowne również, gdy w grę wchodzi dbanie o systemy melioracyjne. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Dlaczego pogłębiane rowów jest niezbędne?

Nadmiar wody gruntowej, a także zbierającej się po intensywnych deszczach wody opadowej jest niekorzystny zarówno w przypadku terenów użytkowanych rolniczo, jak i przeznaczonych pod budownictwo. Sposobem na uregulowanie stosunków wodnych na danym obszarze jest przeprowadzenie odpowiednich melioracji. Na systemy tego rodzaju składają się różne rozwiązania od głębokich drenaży czy studni chłonnych po klasyczne biegnące wzdłuż pól rowy. Dla zapewnienia właściwego działania całej infrastruktury musi ona jednak być prawidłowo konserwowana. Gdy chodzi o rowy, najważniejsze będzie ich pogłębianie.

pogłębianie rowów melioracyjnych

Jak wygląd pogłębianie w praktyce?

Pogłębianie rowów melioracyjnych pozwala na usuwanie osadów naniesionych przez wodę i z czasem znacznie zmniejszających ich funkcjonalność. W tym celu standardowo korzysta się z różnego rodzaju koparek. W miejscach, gdzie dostęp jest utrudniony, a podłoże grząskie, najlepiej sprawdzają się koparki gąsienicowe, które wywierają o wiele mniejszy nacisk na grunt, niż urządzenia z podwoziem kołowym. Podstawowym zadaniem wykonywanym przy pogłębianiu rowów melioracyjnych jest jednak nie tylko wybieranie naniesionej ziemi i zanieczyszczeń, ale również odtworzenie prawidłowej geometrii systemu, w tym zwłaszcza kąta nachylenia ścian rowu, co z jednej strony powstrzymuje ich osypywanie się, z drugiej gwarantuje swobodne ściekanie wody opadowej.