Jakie są zasady przewożenia chemikaliów?

W ostatnich latach odnotowywany jest wzrost wypadków podczas przewozu drogowego. Niestety niektóre z tych zdarzeń dotyczą udziału pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, w tym chemikalia. Aby zapobiegać szkodliwym skutkom takich sytuacji, stworzono liczne przepisy prawne. O jakich zasadach należy pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Polskie prawo a przewożenie chemikaliów – gdzie szukać informacji?

Informacje o tym, jak powinny być przewożone towary niebezpieczne, w tym chemikalia, określa prawo – zarówno polskie, jak i europejskie. Najważniejsze zasady znajdziemy w dokumentach, takich jak:

  • Europejska umowa ADR sporządzona w Genewie 30 września 1957 r.,
  • Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 roku w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych,
  • Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 roku w sprawie jednolitych procedur kontroli transportu drogowego towarów niebezpiecznych,
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.

przewożenie chemikaliów

Jak bezpiecznie przewozić chemikalia?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, które gwarantują większe bezpieczeństwo podczas przewożenia chemikaliów:

  • przewóz drogowy może być wykonywany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia i zaświadczenie ADR,
  • pojazd musi być wyposażony w nalepki ostrzegawcze, informujące o typie przewożonych chemikaliów,
  • do dyspozycji kierowcy powinna zostać oddana instrukcja dotycząca postępowania w przypadku niebezpiecznego wycieku,
  • w pojeździe musi znajdować się skrzynka ADR, przenośne oświetlenie, kamizelka ostrzegawcza, rękawice i okulary ochronne, a także inne potrzebne środki bezpieczeństwa,
  • duże znaczenie ma dobór właściwych opakowań, które są dedykowane do przewożenia określonych substancji,
  • nie wolno przechowywać ani transportować materiałów niebezpiecznych z innymi materiałami.