Jak wykonać wykopy pod fundamenty?

Każdy budynek, który ma być bezpieczny i służyć przez wiele dekad musi posiadać przede wszystkim solidne fundamenty. To one podtrzymują całą konstrukcję i sprawiają, że kolejne etapy prac mogą przebiegać zgodnie z planem. Jednak w jaki sposób wykonać wykopy pod fundamenty? I jakie maszyny są w tym celu wykorzystywane?

Jak poprawnie wykonać wykop pod fundamenty?

Aby poprawnie wykonać fundamenty, niezwykle ważny jest stworzenie wykopu – dotyczy to zarówno budynków posadowionych na tradycyjnych ławach, jak i na żelbetowej płycie fundamentowej. 

Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest wyznaczenie obrysu budynku. Działanie to przeprowadza geodeta, działając w oparciu o projekt (zawarte w nim informacje to m.in. szerokość i głębokość wykopów), który bierze pod uwagę np. rodzaj gruntu, głębokość jego przemarzania, a także sposób planowanego fundamentowania. Duże znaczenie ma także zachowanie kątów w narożnikach i na dnie.

Fundamenty budynku

Fundamenty możemy podzielić ze względu na wymiary na:

  • wykopy wąskoprzestrzenne,
  • wykopy szerokoprzestrzenne,
  • wykop jamisty.

Możemy je podzielić także ze względu na głębokość:

  • nieduża głębokość – płaskie wykopy, ławy i płyty fundamentowe,
  • duża głębokość – fundamenty pośrednie.

Wykop pod fundamenty – jaki sprzęt wykorzystać?

Wykonując fundamenty warto pamiętać, że prac nie należy przeprowadzać w dni deszczowe. W razie potrzeby miejsce budowy warto zabezpieczyć grubą folią. 

Do całego procesu warto wykorzystać także nowoczesne maszyny. Zdecydowana większość tworzonych obecnie wykopów pod fundamenty wykonywana jest przy pomocy koparki lub minikoparki - usługi koparkami gąsienicowymi. Taki sposób jest szybki, sprawdza się niezależnie od rodzaju podłoża i jest bardziej opłacalny.