Dlaczego warto wynajmować koparki z obsługą operatorską?

Realizacja większości inwestycji budowlanych, a także prac koniecznych w drogownictwie, kolejnictwie oraz inżynierii wodnej wymaga posługiwania się odpowiednimi maszynami. Urządzenia te są jednak dość kosztowne, stąd wielu wykonawców woli zlecać zadania tego rodzaju innym podmiotom albo decyduje się na wynajem sprzętu budowlanego wraz z operatorem. Takie wyjście okazuje się nie tylko szybsze i tańsze, ale także stwarza mniej wymogów formalnych. Przekonajmy się, kiedy koparka będzie potrzebna i sprawdźmy, czemu lepszą opcją będzie wypożyczenie jej wraz z operatorem.

Jakie prace można zrealizować dzięki koparkom?

Wykorzystanie koparki daje możliwość prowadzenia rozmaitych prac ziemnych. W grę wchodzi tu przygotowywanie wykopów pod fundamenty, infrastrukturę przemysłową czy korytowanie pod utwardzanie nawierzchni. Koparki przydają się przy robotach hydrotechnicznych, pracach melioracyjnych i wyburzeniowych. Nadają się one również do przeładunku, a przy zastosowaniu odpowiedniego osprzętu także m.in. do pogrążania burs do ścianek szczelnych, kucia nawierzchni, kruszenia betonu, a nawet wycinki drzew.

operator koparki

Co sprawia, że najlepiej wynająć koparkę z operatorem?

Obsługa ciężkiego sprzętu budowlanego wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, które są potwierdzone stosownym wpisem w książce operatora. Można je uzyskać po odbyciu specjalistycznego kursu oraz zdaniu egzaminu przed komisją, w której zasiada przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W przypadku koparki jednonaczyniowej będą to uprawnienia klasy 1, która pozwala na obsługę urządzenia o masie eksploatacyjnej do 25 ton, albo klasy 3, dającej możliwość pracy na każdej maszynie tego typu. Jeżeli chodzi o koparko-ładowarkę, to także niezbędne będą uprawiania klasy 3, obejmujące również koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy eksploatacyjnej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy eksploatacyjnej oraz koparko-spycharki.