Co zaliczamy do usług ziemnych?

koparkaWszystkie inwestycje budowlane wymagają odpowiedniego dostosowania terenu pod plac budowy.  W tym celu konieczne jest przeprowadzenie robót ziemnych, których zadaniem jest ukształtowanie gruntu zgodnie z wymaganiami i potrzebami danego projektu budowlanego. Prawidłowe przygotowanie podłoża obejmuje szeroki zakres usług. Wobec tego jakie czynności zaliczamy do usług ziemnych?

 

Podział i klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne to przede wszystkim działania, które mają na celu stworzenie odpowiednich warunków do posadowienia budowli, instalacji podziemnych, fundamentów oraz podłoży pod nawierzchnie. Jednak prace w tym zakresie mogą mieć różne formy.

Na początek należy wyróżnić sposób realizacji prac ziemnych, które mogą być wykonywane ręcznie, mechanicznie lub poprzez materiały wybuchowe. Zazwyczaj prace ręczne stosuje się przy przygotowaniu małej architektury lub terenu, który nie jest dostępny dla maszyn budowlanych. Natomiast wykorzystanie specjalistycznego sprzętu ciężkiego (koparki, spycharki, zgarniarki, ładowarki) jest konieczne przy większych inwestycjach. W przypadku trudnych terenów niezbędne jest zastosowanie sprężonych gazów, materiałów wybuchowych lub prądu elektrycznego.

Roboty ziemne można również sklasyfikować ze względu na kształt i rozmiar przygotowywanego obszaru:

  • liniowe – tworzone są na długim i wąskim obszarze, w celu budowy m.in.: dróg, torowisk, instalacji wodociągowej i energetycznej.
  • powierzchniowe – wykonywane na rozległych terenach, które nie wymagają głębokich wykopów np. place miejskie, lotniska.
  • wykopy budowlane – ten rodzaj prac jest konieczny do wykonania podziemnych części budynku np. podpiwniczenia, fundamentów, podziemnych parkingów.

Ponadto usługi ziemne należy podzielić na trzy podstawowe typy ze względu na etap prac:

  • porządkowe i przygotowawcze – podczas tego etapu wykonywane są czynności mające na celu oczyszczenie terenu: karczowanie drzew, usuwanie humusu (warstwa ziemi roślinnej), rozbiórka i wyburzanie aktualnej budowli oraz osuszanie gruntu. Natomiast pracom przygotowawczym podlega ułożenie linii energetycznej i wytyczenie obrysu planowanej budowli.
  • podstawowe – obejmują tworzenie nasypów, wykopów, hałd oraz niwelacji terenu (wyrównanie podłoża).
  • wykończeniowe – ostatni etap, który ma na celu utrwalenie, zabezpieczenie oraz ostateczne ukształtowanie nasypów i wykopów. Dodatkowo prace wykończeniowe obejmują także stworzenie estetycznej aranżacji architektury krajobrazu.

 

Jakie rodzaje wykopów i nasypów wyróżniamy? 

Zdecydowanie najważniejszymi pracami ziemnymi są wykopy i nasypy. Wykopy mogą mieć charakter tymczasowy lub stały. Wykonuje się je poniżej poziomu ziemi, a ich kształt i wymiar jest ściśle uzależniony od przeznaczenia danej budowli. Dlatego dzieli się je na:

  • szerokoprzestrzenne – o szerokości dna powyżej 1,5 m, które wykonywane są głównie w celu budowy domów podpiwniczonych, obiektów instalacji podziemnej.
  • wąskoprzestrzenne – o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m, natomiast ich długość może być dowolna. Stosuje się je do budowli liniowych i ław fundamentowych.
  • jamiste – o głębokości powyżej 1 m i szerokości dna maksymalnie 1,5 m. Ich cechą charakterystyczną są skarpy okalające wykop.

Z kolei nasypy powstają nad powierzchnią ziemi i służą podniesieniu pierwotnego poziomu podłoża. Wśród nich wyróżnia się dwa rodzaje – kontrolowane i niekontrolowane. Nasypy kontrolowane układane są warstwami i dodatkowo zagęszczane – przykładem może być makroniwelacja wykorzystywana przy budowie dróg. Natomiast nasypy niekontrolowane to odkłady zwałowe i pryzmowe.

 

Prace ziemne nie są tak proste, jak mogłyby się wydawać. Bardzo często stanowią duże wyzwanie, zatem ich realizacja musi być przeprowadzona przez profesjonalistów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Nasza firma zajmuje się kompleksowymi usługami ziemnymi. Nasze wieloletnie doświadczenie, współpraca z renomowanymi markami oraz wykorzystanie najlepszych maszyn gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych prac budowlanych.